ESTOC

Des de Pi-mech, disposem d’estoc de diferents tipus de materials de les millors marques: rodaments, estanquitat, motors, reductors, vàlvules hidràuliques, juntes i altres. Perquè d’aquesta manera, el nostre client sempre puguin escollir segons el que requereixi en aquell moment i poder cobrir, amb èxit i rapidesa, qualsevol urgència. 

ilustracio-estoc-pi-mech